Správné chování k cizím psům

V následujícím článku jsou popsány nejdůležitější zásady chování ke psům, neboť ze zjištěných příčin útoků psa na člověka vyplývá, že valná většina těchto útoků je zaviněna člověkem samotným. Mnohým útokům psa na člověka předchází nepochopení (neznalost) etologie, t. j. nauky o chování a projevech zvířat. Každý pes před vlastním útokem varuje, tzn. vyšle určitý signál vůči vetřelci – zavrčí, vycení zuby… V případě, že člověk tento signál přehlédne a pokračuje dál v jednání, které pes vyhodnotil jako pro něj nebezpečné, logicky následuje útok ze strany psa.

Zásady správného chování k neznámým psům

 • nehladíme cizí psy bez souhlasu jejich majitele, volně pobíhající psy ignorujeme
 • před psy nikdy neutíkáme (v opačném případě nás pes začne honit, staneme se jeho kořistí – v lepším případě si pes jen hraje)
 • psy nijak nedráždíme (např. za plotem – spousta dětí má zálibu v dráždění např. sousedovic Voříška, který se při bušení klackem do plotu tak úžasně vzteká… Jak to asi dopadne, až se Voříšek jednou dostane zpoza plotu ven?)
 • malé děti zásadně nenecháváme o samotě se psem, třeba i nekonfliktním

Možné příčiny útoku psa na člověka

 • narušení teritoria – vstoupíme psovi na „jeho území“, které si střeží
 • sáhneme mu na jeho věc – hračku, krmení
 • psa, třeba i nevědomky, něčím opakovaně provokujeme, a ten, jakmile je navolno, nás může napadnout
 • způsobíme mu bolest (i nechtěně), pes se instinktivně brání
 • pes – samec může bránit „svou fenu“
 • fena brání svá štěňata
 • pes nemá jiné východisko, je zahnán do rohu, nemá kudy utéci a proto kousne ze strachu (strach = ocas stažený pod břichem, uši sklopené dozadu)

Jak zabránit napadení,
pokud se potenciálně nebezpečný pes vyskytuje ve vaší blízkosti?

 • snažit se zachovat klid
 • vyhnout se očnímu kontaktu – upřený pohled do očí = výzva na souboj
 • pozorovat mimiku zvířete – každému útoku předchází varování – vyceněné zuby, vrčení, 
 • nekřičet, nedělat prudké pohyby
 • nepoužívat žádné násilí – verbální ani fyzické, tzn. nedávat žádné povely, nehrozit rukou a ani klackem, nekopat, nepoužívat paralyzéry (nervové plyny, pepřové spreje, slzný plyn).
 • jakmile se pes od vás vzdálí, pomalým krokem opusťte místo, kde se vyskytuje

Jak se zachovat při útoku psa

 • zůstat stát bez hnutí na místě, nejlépe bokem ke psovi – kořist, která se nehýbe, psa nezajímá.

 

 V případě, že jste utrpěli byť i sebemenší zranění, nechte se ošetřit lékařem.  

© 2012 smartsolution, aktualizace 06/2024