Canisterapie

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ JIŽ CANISTERAPII AKTIVNĚ NEPROVOZUJI.

Co je canisterapie?

Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou součástí pro zlepšení postižení: mentálního, tělesného, smyslového, autismu, epilepsie, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii - a to jak doma, tak v ústavech.

Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa - canisterapeuta použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.


Sára, Berinka, Eliška a Essinka - canisterapie

Sára je všestranná fena, canisterapeutické zkoušky složila poprvé v létě r.2005, protože tuto práci mohou pejsci větších plemen dělat až od věku jeden a půl roku. Jak říkají stanovy našeho sdružení, zkoušky se musí vždy po třech letech opakovat, proto si je Sára zopakovala v dubnu 2008, na stejných zkouškách, kde byli zkoušeni i její dva synci Alánek a Beník. Všichni absolvovali s plným počtem bodů + další body navíc, za vstřícnost. Měli jsme z nich velkou radost. Poslední zkoušky Sára absolvovala v roce 2011, kde opět dostala plný počet bodů + body za vstřícnost. Navíc dostala doživotní certifikát, na což jsme velmi pyšní. Znamená to, že je ve svém věku už velmi zkušená a spolehlivá terapeutka, která už žádné zkoušky dělat nemusí.

V době největší canis. aktivity jsme měli čtyři „kontaktní místa". Jezdili jsme ke klientům do jedné léčebny dlouhodobě nemocných, pak za dětmi do jedné MŠ a taky jsme navštěvovali tříletou postiženou holčičku a jedenáctiletého chlapce s autismem. Na naše návštěvy se klienti těšili, zlepšovalo jim to náladu a dívali se na svět mnohem veseleji. Povídali si se mnou i se Sárou, takže to byla zčásti psychoterapie a zčásti socioterapie. Někteří klienti nechtěli s nikým komunikovat, dokud jsme k nim nezačali chodit s pejskem.

Od listopadu 2012 do naší smečky přibyla Blueberry Evigold ( Berinka ), což je vnučka naší Sáry. Na jaře roku 2014 se zúčastnila canisterapeutických zkoušek, aby mohla Sáře pomáhat.  Zkoušky složila bez problémů, s plným počtem bodů. Jsem na ni pyšná! Bereme ji na všechny akce spojené s canisterapií a je vidět, že se pro tuto práci narodila. 

Od března 2015 k nám přiška Eliška, což je sestra Berinky ze stejného vrhu. Zkoušky CT složila hned v červnu téhož roku, má to holka prostě v krvi. Velmi mi pomáhá.

Jako nejnovější členka do naší smečky přišla Essinka, narozená v lednu 2016. Prochází výcvikem a už se projevuje jako velmi šikovná a umazlená pomocnice.

 


Práce na propagaci canisterapie:

Zúčastňujeme se různých veřejných akcí, kde se canisterapie prezentuje, např. Bambiriáda v brněnském parku Lužánky. Tam byla vždycky spousta dětí, které Sára miluje, všichni si to spolu krásně užíli, hráli si, mazlili se a dováděli. Byly tam ukázky různých druhů terapie a dětem se od nás vůbec nechtělo. Zúčastnili jsme se i prezentace canisterapie na dětském dni v Kynologickém klubu v Tišnově, kromě toho už jsme pomohli několika studentům pedagogické fakulty, kteří si jako téma diplomové práce zvolili právě canisterapii. V rámci naší výcvikové školy jsme pomohli vycvičit už několik pejsků pro tuto zajímavou činnost. Někteří složili i zkoušky, jiní bez zkoušek pomáhají doma svým rodinám. Se všemi jsme stále v kontaktu a pomáháme jim.

 


 

NABÍDKA CANISTERAPIE PRO DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Navození psychické pohody, psychický i fyzický rozvoj, procvičování jemné i hrubé motoriky, koordinace, spolupráce v kolektivu, správná artikulace, výchova ke správnému vztahu ke zvířeti - rozvoj empatie a odbourání přehnaného strachu ze psů, rozvoj fantazie, úprava sebehodnocení a sebeurčení...

více >>

NABÍDKA CANISTERAPIE PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM VĚKU

Navození psychické pohody, psychický i fyzický rozvoj,  spolupráce v kolektivu,  výchova ke správnému vztahu ke zvířeti - rozvoj empatie a odbourání přehnaného strachu ze psů, či agresivity, rozvoj fantazie, úprava sebehodnocení a sebeurčení, odbourání sociálních rozdílů a handicapů, pomoc při detekci psychosociálních poruch...

více >>

NABÍDKA CANISTERAPIE PRO SENIORY

Navození psychické i fyzické pohody,  úprava sebehodnocení, odbourání sociálních problémů a handicapů, pomoc při terapii psychosociálních poruch, pocitu osamělosti, udržení psychické a sociální svěžesti. Pomoc při fyzické rehabilitaci klientů po mozkové mrtvici či v komatu...

více >>

 

© 2012 smartsolution, aktualizace 09/2018