Základní povely při výcviku psa

Chodíte k nám do školy? Rádi procvičujete doma a nevíte, jak přesně na některé cviky? Tak si pročtěte náš krátký manuál na oživení z výcvikových hodin.

1. K noze

posunek – pravá ruka ukazuje psovi, aby nás obešel kolem pravé nohy (1.fáze) a zezadu se přiřadil a posadil k noze levé (2.fáze).

1. fáze 2. fáze

2. Sedni (vedle psovoda)

Posunek – pravá ruka se obrátí směrem k psovi, jakoby si psovod chtěl sáhnout na levou kapsu kalhot. Pes při splnění povelu usedne k levé noze psovoda.


3. Sedni (před psovodem)

Posunek – zvedneme pravou ruku téměř do vzpažení. Pes si při povelu sedne přímo čelem k psovodovi.


4. Lehni (vedle psovoda)

Posunek – levá ruka udělá oblouk nad hlavou psa směrem dolů, bez předklonu. Pes se položí vedle psovoda.


5. Lehni (před psovodem)

posunek – pravá ruka opíše výrazný oblouk směrem k psovi, podobný tempu z kraula. Pes si lehne přímo proti psovodovi.


6. Stůj (vedle psovoda)

Posunek - pravá ruka je otočená dlaní nahoru šikmo před tělem psovoda, téměř nad hlavou psa. Pes se postaví vedle psovoda.


7. Stůj (před psovodem)

Posunek – pravá ruka dlaní vzhůru do upažení. Pes si stoupne přímo proti psovodovi.


8. Ke mně

Posunek – pravá ruka si poklepe na prsa. Pes si musí sednout před psovoda, z jakékoliv vzdálenosti.


9. Zůstaň

Posunek – levá ruka se lehce dotkne čumáku psa a psovod odstoupí. Pes musí zůstat v dané pozici až do dalšího povelu.


Při všech povelech dbáme na přesnost, u nohy musí mít pes hrudník na úrovni nohou psovoda, při povelu je souběžně s psovodem, ne našikmo, při lehu a sedu má záď vyrovnanou, ne vyvalenou na stranu. Před psovodem je pes opět rovně, bez vybočení.

© 2012 smartsolution, aktualizace 06/2024