Pasování předškoláků

Dnes, v pátek 20.6.2014, se u nás ve Velkých Hostěrádkách konalo pasování předškoláků na školáky. Všechno vymyslela, zařídila a organizovala paní ředitelka naší MŠ, Monika Florová. Pozvala nás jako hosty, samoržejmě i s našimi blondýnami. :-)

Dětem zahrály skvělé maňáskové divadlo dámy z Barevné oslavy - www.barevnaoslava.cz . Děti byly naprosto uchváceny a nadšeně se zúčastnily představení. Tyto skvělé dámy pak provedly samotné pasování dětí. Vše probíhalo velmi slavnostně, takže nejedno oko rodičů a prarodičů se zalesklo slzičkou dojetí. Dětem popřály a předaly dárky i paní učitelky z MŠ a také naše paní starostka. Maminky všech dětí přispěly spoustou dobrot, na které se děti vrhly, takže za pár chvil už byly tácy prázdné. Opékali jsme i špekáčky, takže i naše fenečky měly mlsné fousky. 

Děti si samozřejmě udělaly čas i na naše pejsky a přišly se s nimi pomazlit. Bylo to velmi příjemné odpoledne. :-)

© 2012 smartsolution, aktualizace 01/2020