Dětský den ve Velkých Hostěrádkách 2014

Dětského dne v naší obci se zúčastňujeme každý rok. Děti za námi chodí samy, nebo s maminkami, hrají si se psy a učí se jim rozumět a zacházet s nimi. Myslím, že je to pro jejich budoucnost dobrá zkušenost. 

© 2012 smartsolution, aktualizace 01/2020